Privacy beleid

Onderstaand privacy beleid geldt voor iedereen die de website zukado.nl bezoekt.

Eigendom
De website zukado.nl staat onder beheer van Black Lizard v.o.f.

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan zukado.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Cookies
Zukado.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van pagina's te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan zukado.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker heeft zelf invloed op de wijze waarop er met cookies omgegaan moet worden. In de meestgebruikte beschikbare browsers kan ingesteld worden dat het gebruik van cookies wel, niet of gedeeltelijk toegestaan zijn. Cookies die op de computer opgeslagen zijn, kunnen via dezelfde browser ook verwijderd worden.

Disclaimer
Zukado.nl is gerechtigd de inhoud van het privacy beleid te wijzigen, zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Uitgangspunt is dat de laatste versie van de privacy policy beschikbaar is via de website.